HJ photos in Danish archives
(including Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig - The Archive at The Danish Central Library for South Schleswig in Flensburg)

arkiv.dk | Tysk optog, Jungvolk

Tysk optog, Jungvolk - German parade, Jungvolk

arkiv.dk | Foretag din søgning

Rejsegilde for Hitlerjugend-bygning, Apenradestrasse, Flensborg, 22. marts 1939
Topping-out ceremony for Hitler Jugend building, Apenradestrasse, Flensburg, March 22, 1939


Hitlerjugend-stævne, Flensborg, 8. oktober 1933
Hitler Jugend-event, Flensburg, October 8, 1933


Hitlerjugend i Sydtønder amt, 1933-1945
Hitler Jugend in Sydtønder County, 1933-1945


Nordjylland, 1940-45: Meget unge tyskere, antageligt Hitlerjugend, i åbningen på en gods-vogn.
North Jutland, 1940-45: Very young Germans, presumably Hitler Jugend, in the opening on a freight wagon.


Gabriele Guldborg i
KLV
-lejr. En flok flittige Hitlerjugend-piger i
KLV
-lejr i Harrachsdorf.
Gabriele Guldborg in
KLV
-camp. A bunch of hardworking Hitler Youth Girls [BDM] in
KLV
camp in Harrachsdorf.